Project AGIOI TRIMITHIAS

9.15kW 30 Aleo S19.305 & ABB PVI-10.0