ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ

Εγκατάσταση φωτοβολταικών Λεμεσός Κύπρος

NET BILLING… ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ...ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ!

Το Net Billing (Συμψηφισμός Λογαριασμών), είναι το σχέδιο ιδιοκατανάλωσης κατά το οποίο το υποστατικό παράγει άρα μειώνετε το λογαριασμό ρεύματός σας. κατανάλωσής του από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και παράλληλα οποιαδήποτε ροή περίσσειας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της Α.Η.Κ. αποζημιώνεται με μορφή πίστωσης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο σχέδιο εμπίπτουν τα εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά με υψηλές καταναλώσεις και αφορά Φωτοβολταϊκά Συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ από 10kW έως 10ΜW.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NET BILLING;

Με το Net Billing μειώνετε Φωτοβολταϊκό Σύστημα ηλεκτρικής σας ενέργειας από το δίκτυο της Α.Η.Κ. πετυχαίνοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού σας, προστατεύετε το περιβάλλον και το σημαντικότερο, αποκτάτε σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μειώνοντας το κόστος των προϊόντων-υπηρεσιών σας

Εγκατάσταση φωτοβολταικών Λεμεσός Κύπρος