Το πάρκο της Νήσου

Nisou is a grid-connected Photovoltaic Plant Project with nominal power of 1,5MWp, in Cyprus.

Θα εγκατασταθούν συνολικά 5770 φωτοβολταϊκά πάνελ RECOM Amur Leopard RCM-260-6PB-SW, με ισχύ 260Wp το καθένα, και θα παρέχουν την ενέργειά της σε 42 μετατροπείς ΑΒΒ PRO-33TL-OUT-SX-400.

Το σύστημα στήριξης ALUMIL HELIOS H2100-189 θα «στηρίζει» τα φωτοβολταϊκά πάνελ της 25ο και θα παρέχει μια σταθερή βάση για ολόκληρο το σύστημα. Οι δύο πάσσαλοι της βάσης θα είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος με την μέθοδο της μπετόμπηξης, παρέχοντας μέγιστη δυνατή αντοχή στην κατασκευή.

Μετά την σύνδεση με το δίκτυο, εκτιμάται ότι η εγκατάσταση θα εξοικονομεί περίπου 1.505 τόνους CO2 σε κάθε έτος λειτουργίας του Φ/Β πάρκου.

Το πάρκο χρηματοδοτείται από την ΕΤΑΑ - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)