Το πάρκο του Φρέναρου

Ο Φρέναρος είναι ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο με ονομαστική ισχύ 3MWp, διασυνδεδεμένο με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΑΗΚ στην Κύπρο.

Θα εγκατασταθούν συνολικά 16.925 φωτοβολταϊκά πάνελ RECOM Amur Leopard RCM-260-6PB-SW, με ισχύ 260Wp το καθένα, και θα παρέχουν την ενέργειά τους σε 3 μετατροπείς ΑΒΒ ULTRA 1500-TL-OUT-X.

Το σύστημα στήριξης ALUMIL HELIOS H2100-189 θα «στηρίζει» τα φωτοβολταϊκά πάνελ της 25ο και θα παρέχει μια σταθερή βάση για ολόκληρο το σύστημα. Οι δύο πάσσαλοι της βάσης θα είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος με την μέθοδο της μπετόμπηξης, παρέχοντας μέγιστη δυνατή αντοχή στην κατασκευή.

Η εφαρμογή αυτού του φωτοβολταϊκού πάρκου προσφέρει πολλαπλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η μετάβαση σε «πράσινη» παραγόμενη ενέργεια ανοίγει επιπλέον θέσεις εργασίας στο νησί και συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή Φρέναρος εκτιμάται ότι εξοικονομεί περίπου 5.500 τόνους CO2 ετησίως, που ισοδυναμεί με εκπομπές CO2 2.400 αυτοκινήτων ετησίως. Επίσης, περισσότερα από 1.500 νοικοκυριά στην περιοχή τροφοδοτούνται από το Φ / Β Πάρκο.

Το σύστημα στήριξης Green Energy Group, με την ολοκλήρωση αυτού του Φ / Β Πάρκου, του μεγαλύτερου στην Κύπρο, υλοποιεί το όραμά του για μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις στην Κύπρο χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά και ενισχύει την ισχυρή δέσμευσή του προς αυτήν την κατεύθυνση κάνοντας ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις στο εγγύς μέλλον.

Το πάρκο χρηματοδοτείται από την ΕΤΑΑ - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)