Έργο ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

3.05kW 10 Aleo S19.305 & ABB Uno-DM-3.3