Έργο ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ 2

4.68kW 16 Solarwatt Blue 60P & Solaredge SE5K