ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ

Φωτοβολταικά πάρκα Κύπρος

Διαχείριση έργου
  • Προ-κατασκευή: Τελικός σχεδιασμός, επιλογή εξοπλισμού και υλικών, αξιολόγηση και συλλογή EPC, δημιουργία συμβάσεων και αξιολόγηση.
  • Κατασκευή: Επίβλεψη έργου κατά τη φάση κατασκευής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προθεσμίες.
  • Περίοδος επιθεώρησης και παράδοσης: Αρχική και συνεχής επιθεώρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του πάρκου, έως ότου το έργο παραδοθεί πλήρως.

Φωτοβολταικά πάρκα Κύπρος

ΤΑ ΠΑΡΚΑ

The parks are funded by EBRD – The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Φωτοβολταικά πάρκα Κύπρος

ΤΟ ΠΑΡΚΟ στο Δάλι

Το ΔΑΛΙ είναι ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο συνδεδεμένο με δίκτυο με ονομαστική ισχύ 1,5MWp, στην Κύπρο.

Υπάρχουν 5773 φωτοβολταϊκές μονάδες RECOM Amur Leopard RCM-260-6PB, με ισχύ 260Wp κάθε εγκατεστημένη, οι οποίες παρέχουν ενέργεια σε 28 μετατροπείς ABB TRIO-50TL-OUTD-400-SX.

Το σύστημα στήριξης ALUMIL HELIOS H2100-189-P-25 υποστηρίζει τις φωτοβολταϊκές μονάδες στους 25ο και παρέχει μια σταθερή βάση για ολόκληρο το σύστημα. Οι δύο πόλοι είναι στερεωμένοι στο έδαφος μέσω βαρέων πασσάλων με σκυρόδεμα.

Μετά την σύνδεση με το δίκτυο, εκτιμάται ότι η εγκατάσταση θα εξοικονομεί περίπου 1.505 τόνους CO2 σε κάθε έτος λειτουργίας του Φ/Β πάρκου.

Το πάρκο χρηματοδοτείται από την ΕΤΑΑ - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)

Φωτοβολταικά πάρκα Κύπρος

ΤΟ ΠΑΡΚΟ στη Νήσου

Η Νήσου είναι ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο με ονομαστική ισχύ 1,5MWp, διασυνδεδεμένο με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΑΗΚ στην Κύπρο.

Θα εγκατασταθούν συνολικά 5770 φωτοβολταϊκά πάνελ RECOM Amur Leopard RCM-260-6PB-SW, με ισχύ 260Wp το καθένα, και θα παρέχουν την ενέργειά της σε 42 μετατροπείς ΑΒΒ PRO-33TL-OUT-SX-400.

Το σύστημα στήριξης ALUMIL HELIOS H2100-189 θα «στηρίζει» τα φωτοβολταϊκά πάνελ της 25ο και θα παρέχει μια σταθερή βάση για ολόκληρο το σύστημα. Οι δύο πάσσαλοι της βάσης θα είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος με την μέθοδο της μπετόμπηξης, παρέχοντας μέγιστη δυνατή αντοχή στην κατασκευή.

Μετά την σύνδεση με το δίκτυο, εκτιμάται ότι η εγκατάσταση θα εξοικονομεί περίπου 1.505 τόνους CO2 σε κάθε έτος λειτουργίας του Φ/Β πάρκου.

Το πάρκο χρηματοδοτείται από την ΕΤΑΑ - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)

ΤΟ ΠΑΡΚΟ στο Φρέναρος

Ο Φρέναρος είναι ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο με ονομαστική ισχύ 3MWp, διασυνδεδεμένο με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΑΗΚ στην Κύπρο.

Θα εγκατασταθούν συνολικά 16.925 φωτοβολταϊκά πάνελ RECOM Amur Leopard RCM-260-6PB-SW, με ισχύ 260Wp το καθένα, και θα παρέχουν την ενέργειά τους σε 3 μετατροπείς ΑΒΒ ULTRA 1500-TL-OUT-X.

Το σύστημα στήριξης ALUMIL HELIOS H2100-189 θα «στηρίζει» τα φωτοβολταϊκά πάνελ της 25ο και θα παρέχει μια σταθερή βάση για ολόκληρο το σύστημα. Οι δύο πάσσαλοι της βάσης θα είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος με την μέθοδο της μπετόμπηξης, παρέχοντας μέγιστη δυνατή αντοχή στην κατασκευή.

Η εφαρμογή αυτού του φωτοβολταϊκού πάρκου προσφέρει πολλαπλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η μετάβαση σε «πράσινη» παραγόμενη ενέργεια ανοίγει επιπλέον θέσεις εργασίας στο νησί και συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή Φρέναρος εκτιμάται ότι εξοικονομεί περίπου 5.500 τόνους CO2 ετησίως, που ισοδυναμεί με εκπομπές CO2 2.400 αυτοκινήτων ετησίως. Επίσης, περισσότερα από 1.500 νοικοκυριά στην περιοχή τροφοδοτούνται από το Φ / Β Πάρκο.

Το σύστημα στήριξης Green Energy Group, με την ολοκλήρωση αυτού του Φ / Β Πάρκου, του μεγαλύτερου στην Κύπρο, υλοποιεί το όραμά του για μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις στην Κύπρο χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά και ενισχύει την ισχυρή δέσμευσή του προς αυτήν την κατεύθυνση κάνοντας ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις στο εγγύς μέλλον.

Το πάρκο χρηματοδοτείται από την ΕΤΑΑ - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)

THE PARK IN tseri

Το έργο MX Green Energy Ltd 2.78MW, βρίσκεται στο Τσέρι και τέθηκε υπό τη διαχείριση της Suntechnics.

Χρησιμοποιήθηκαν 3.888 φωτοβολταϊκά πάνελ Trina Solar 445W-450W Bifacial με ισχύ 445-450Wp, 15 μετατροπείς HUAWEI 185KTL και Schletter’s “FS Duo” trackers για βέλτιστη απόδοση!

Αυτό το πάρκο, θα εξοικονομεί περίπου 2.522 τόνους εκπομπών CO2 κάθε χρόνο, κάτι που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσε 11.587 δέντρα! Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ασφάλεια των πελατών μας, ήταν και είναι πάντα οι προτεραιότητες της Suntechnics!

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ασφάλεια των πελατών μας, ήταν και είναι πάντα οι προτεραιότητες της Suntechnics!

Έξι νέα Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 17,82MW

Η εταιρεία Suntechnics, θυγατρική του Ομίλου Green Energy, αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς τα δυο Φωτοβολταϊκά Πάρκα στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας στη Λευκωσίας, με συνολική ισχύ 3 MWp, συνεχίζει να αναλαμβάνει νέα έργα.

Η Suntechnics ανέλαβε τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των έξι νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 17,82MW. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν έχουν δυναμικότητα 405Watt και προέρχονται από ένα από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πλαισίων την εταιρεία, JA Solar. Η τεχνολογία αυτού το φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι Bifacial όπου αυξάνει ακόμη περισσότερο την απόδοση του κατά 5 με 10% σε σχέση με τα συμβατικά. Η μονοαξονικές βάσεις ιχνηλατήσεις (Single Axis Tracker M-TRC-270) που θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι από τη πολύ γνωστή εταιρεία Metaloumin όπου θα προσφέρουν μια αύξηση στην παραγωγή της τάξεως του 15%. Οι μετατροπείς τάσης Huawei αποτελούν πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενεργείας.

Με τη λειτουργία των συγκεκριμένων φωτοβολταϊκών Συστημάτων, γίνεται σημαντική εξοικονόμηση στις εκπομπές του Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 που συνολικά είναι της τάξεως των 19.186.2 τόνων ετησίως και που θα χρειάζονταν 599.738 δέντρα να τους απορροφήσουν.
Στόχος της Suntechnics είναι να προσφέρει αξιοπιστία και ασφάλεια στους πελάτες της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πάρκα χρηματοδοτούνται από την AstroBank, η οποία συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στην επανεκκίνηση της οικονομίας στον τομέα της πράσινης ενέργειας και του περιβάλλοντος.