ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ

Photovoltaic parks Cyprus

Λειτουργία και συντήρηση

Μετά την υλοποίηση του έργου, η Suntechnics στοχεύει στη μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας και της σωστής λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πάρκων μέσω των υπηρεσιών συντήρησης:

  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση & 24/7 υπηρεσία εφημερίας
  • Προληπτική συντήρηση (ηλεκτρικές μετρήσεις, θερμογραφία, αναφορά κ.λπ.)
  • Διορθωτική συντήρηση (άμεση επισκευή όλων των τύπων βλαβών)
  • Καθαρισμός φωτοβολταϊκών μονάδων και περικοπή βλάστησης

Photovoltaic parks Cyprus