ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ

Energy saving services Cyprus

ESCο - Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών Κύπρος

Energy & Beyond είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που έχει εγγραφεί ως ESCο - Energy Services Company, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αναβάθμισης ενέργειας σε βιομηχανίες και μεγάλους καταναλωτές. Όντας ESCο, εταιρείας μας αναλαμβάνει την υλοποίηση ολόκληρου του έργου και προσφέρει επίσης χρηματοδότηση για το έργο, μέσω του ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Ομίλου.

Εφαρμογές
 • Γεννήτριες ενέργειας
 • Σπίτια
 • Κτίρια επιχειρήσεων
 • Φροντίδα υγείας
 • Κυβερνητικά κτίρια
 • Εκπαίδευση
 • Εργαστήρια / Κέντρα Δεδομένων
 • Βιομηχανική
 • Εστιατόρια
 • Στάθμευση

Energy saving services Cyprus

Δράσεις και λειτουργίες ESCo
 • Τεχνική τεχνογνωσία
 • Προμηθευτές | Εγκαταστάτες | Συντήρηση
 • Χρηματοδότηση Ενέργειας
 • Αδειοδότηση
Περιοχές εφαρμογής
 • Βιομηχανικές διαδικασίες
 • Κινητήρες και ελεγκτές ταχύτητας
 • Ανεμιστήρες, ελεγκτές μεταβλητής ταχύτητας, εξαερισμός
 • Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ισχύος
 • Υψηλής Απόδοσης Co Generation
 • Θέρμανση | Ψύξη
 • Φωτισμός
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
 • Διορθώσεις συντελεστή ισχύος
 • Θέρμανση | Ψύξη | Κλιματισμός
 • Μόνωση & εξαερισμός
 • Ζεστό οικιακό νερό
 • Φωτισμός
 • Μαγείρεμα & ψύξη
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
 • Διορθώσεις συντελεστή ισχύος
 • Αυτοκίνητα υψηλής απόδοσης | Χαμηλή κατανάλωση
 • Βέλτιστη πίεση ελαστικών
 • Πρόσθετα μείγματος καυσίμου
 • Λάδια υψηλής λίπανσης
 • Ελαστικά χαμηλής τριβής
 • Εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς
 • Κοινή χρήση μεταφοράς
 • Ημέρες χωρίς αυτοκίνητο
ΕΝΤΥΠΑ
VIDEOS