ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ

Energy saving Cyprus

01 new
Φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης κλίμακας

Οι επενδύσεις μας 20.62 MW
20.62 MW

02 new
Ψύξη | Θέρμανση | Εξαερισμός

Θέρμανση, Ψύξη, Συστήματα εξαερισμού, Οικιστικά, Εμπορικά, Συστήματα VRF

BSS Building System Solution | Chillers, Fan Coil Units Maintenance

03 new
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αισθητικά υψηλής ποιότητας Glass-to-Glass

Net Metering (Οικιστικά, Εμπορικά) & Αυτοπαραγωγή

Ανακύκλωσης και άντληση νερού με χρήση Φωτοβολταϊκού συστήματος

04 new
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πάροχος Ενεργειακών Υπηρεσιών ESCo
Υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας
Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας

Energy saving Cyprus