We manage Energy
We manage Energy

energy&beyond

Η Energy & Beyond είναι η θυγατρική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και τον συνδετικό πυλώνα όλων των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής μας, ο Όμιλος έχει ιδρύσει την Energy & Beyond με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των βιομηχανιών και των μεγάλων καταναλωτών της κυπριακής αγοράς σε ενεργειακές αναβαθμίσεις και σημαντικές εξοικονομήσεις.

Υπηρεσίες

Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCo). Συμβόλαια ενεργειακής απόδοσης με χρηματοδότηση από τρίτους

Η Energy & Beyond είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που έχει εγγραφεί ως ESCο - Energy Services Company, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αναβάθμισης ενέργειας σε βιομηχανίες και μεγάλους καταναλωτές. Ως ESCo, η εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου και ταυτόχρονα τη χρηματοδότηση του, μέσω του συνδεδεμένου με τον Όμιλο Ενεργειακού Επενδυτικού Ταμείου.

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Energy&Beyond μπορεί να πραγματοποιήσει μελέτες και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές προκειμένου να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας. Στην περίπτωση βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών, η διαδικασία γίνεται μέσω ενεργειακού ελέγχου και χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης. Στην περίπτωση οικιακών πελατών, μπορεί να γίνει μέσω σύναψης ενεργειακού ελέγχου και εκπόνηση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Προκειμένου να παρέχει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες η Energy & Beyond εργοδοτεί ενεργειακούς ελεγκτές κατηγορίας Α + Β, οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες σε θέματα ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών, με ειδικότητες μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών μηχανικών και με πιστοποίηση στην ενεργειακή διαχείριση.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ

Energy&Beyond μπορεί να αναλάβει το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας ως την κύρια τεχνική δραστηριότητα για όλα τα πιο πάνω. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να αναλάβει έργα από την αρχή έως το τέλος, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης, σε συνεργασία με τις άλλες θυγατρικές του Ομίλου που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας, ενεγειακής απόδοσης, ενεργειακής παρακολούθησης και διαχείρισης.

Ενεργειακός έλεγχος

Η Energy & Beyond εκτελεί ενεργειακούς ελέγχους, για λογαριασμό πελατών. Το Energy Audit είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείου ηλεκτρονικής πλατφόρμας μετρήσεων, σε συνδυασμό με τις μελέτες ενεργειακής εξοικονόμησης και ΑΠΕ.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας μετά την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

+357 25734909

Untitled-1