ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ GOLD MAGAZINE

1. Μπορεί η Κύπρος να είναι γνωστή για το θερμό και ηλιόλουστο καιρό, ωστόσο δεν βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες πέντε χώρες της ΕΕ που παράγουν ηλιακή ενέργεια (Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ισπανία). Πώς μπορεί να βελτιωθεί και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν προς ενίσχυση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας.
Είναι αλήθεια ότι η Κύπρος έχει μια ιδιαιτερότητα συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αν και εναρμονίζεται με την πολιτική της πράσινης ενέργειας, εντούτοις η νησιώτική της απόσταση αλλά και η απομακρυσμένη γεωγραφική της θέση, αποτελούν τροχοπέδη στην διασύνδεσή της χώρας με το ηλεκτρικό καλώδιο. Με λίγα λόγια, η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως ένα ιδανικό περιβάλλον αειφόρου ανάπτυξης, λόγω της ηλιοφάνειας, αλλά εξαιτίας της πιο πάνω συνθήκης μειώνεται η πιθανότητα εκπλήρωσης του στόχου για το 2055 που αφορά στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές εκτός και εάν η ΕΕ δώσει κίνητρα σε νέες τεχνλογίες. Σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ξεκινώντας από τα κίνητρα που μπορεί να δώσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κεντρικά συστήματα αποθήκευσης λόγω αυξημένης επένδυσης (central storages απαιτούν τουλάχιστον κίνητρο επιδότησης για να μπορούν οι επενδύσεις να είναι βιώσιμες, τα οποία σε συνδυασμό με νέα χωροθετική πολιτική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας θα οδηγήσουν σε νέες επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά.

2. Πώς έχει επηρεάσει τον τομέα, ο «ενεργειακός πόλεμος» στην Ουκρανία; Ο Όμιλος έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κοινωνικοπολιτική αναταραχή ή η κατάσταση δημιούργησε ευκαιρίες ώθησης της επιχείρησης;
Ο τομέας της πράσινης ανάπτυξης έχει, σαφώς, επηρεαστεί θετικά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν έχει, άλλωστε, άδικα που έχει χαρακτηριστεί ώς «ενεργειακός πόλεμος». Η αύξηση των ενεργειακών πόρων τόσο σε ζήτηση όσο και σε κόστος δημιούργησε καθυστερήσεις, εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης που παρατηρείται. Και στο νησί μας η ζήτηση είναι αυξημένη! Πρακτικά να αναφέρω ότι συγκριτικά με τα έτη 2020 και 2021, η ζήτηση για παραγωγή και ιδιοκατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα από φωτοβολταϊκά συστήματα, είναι πένταπλάσια. Η ίδια συνθήκη, ωστόσο, επικρατεί και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες. Σίγουρα αυτή η ευκαιρία, λαμβάνοντας υπόψη στρατηγικά που βρίσκεται η χώρα και η εξάρτησή της από το πετρέλαιο και το μαζούτ όπου ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε φυσικό αέριο, είναι ένα κίνητρο να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε τον Όμιλό μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να δυεισδήσουμε καλύτερα στην αγορά και να καλύψουμε με καινοτόμες τεχνολογίες τις ανάγκες των καταναλωτών. Τόσο στο εμπορικό όσο και το επενδυτικό, αλλά και εμείς ως Όμιλος επενδύουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αποθήκευση είτε αγροφωτοβολταϊκά- δηλαδή αναπτύσσουμε μονάδες όπου υπάρχουν καλιέργειες και παράλληλα υπάρχει και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης.

3. Η Παγκόσμια κοινότητα προσπαθεί να επισπεύσει την μετάβαση σε έναν κόσμο καθαρό- χωρίς άνθρακα- αυξάνοντας τη χρήση, προώθηση και διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι των ορυκτών καυσίμων. Πρόκειται για έναν εφικτό στόχο;
Οι προσπάθειες μετάβασης σε έναν κόσμο χωρίς άνθρακα, δηλαδή την επικράτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Αυτός ο στόχος, είναι εφικτός υπό προϋποθέσεις! Εάν τα κράτη υιοθετήσουν, με γοργούς ρυθμούς, διαδικασίες για τη βελτίωση, ανάπτυξη και άμεση αδειοδότηση έργων αειφόρου ανάπτυξης και παράλληλα δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα από την ΕΕ μέσω επιδοτήσεων και χορηγιών- ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι απομονωμένες από την Γηραιά Ήπειρο, όπως είναι η Κύπρος ή η Μάλτα- τότε τα κράτη μπορούν να εναρμονιστούν με τον στόχο του 2055.

4. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η Κύπρος σχετικά με τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια; Ποια η θέση της συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ;
Οι επενδύσεις πράσινης ενέργειας στην Κύπρο βρίσκονται σε εμβρυϊκή φάση, εάν αναλογιστούμε τις προοπτικές που υπάρχουν, συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση στη χώρα. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο ευελπιστούμε να ανοίξει η ελεύθερη αγορά παροχής ηλεκτρισμού το 2022 για να ξεφύγουμε από το καθεστώς του μονοπώλειου και έτσι αρκετές επενδύσεις, που έγιναν το 2018-2022, στον τομέα ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά να διεισδύσουν στην αγορά, προσφέροντας χαμηλότερη τιμή ανά kWh σε μεγάλους καταναλωτές, σε πρώτη φάση. Είναι φανερό ότι σε σχέση με την ΕΕ η Κύπρος είναι πίσω στο στόχο των μεταφορών και με βάση αυτό η ηλεκτροκίνηση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όπως όλα δείχνουν η προοπτική του charging και storage θα διεισδύσουν πολύ νωρίτερα.

5. Πώς θα διαμορφωθεί το 2030 σε θέματα ενέργειας και ειδικότερα στον τομέα των στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;
Το 2030 είναι πολύ κοντά! Ήδη η ΕΕ χαράσει την πράσινη πολιτική για το 2055. Επομένως, το 2030, ο τομέας της προώθησης φωτοβολταϊκών θα είναι μόνο ανοδικός, θα υπάρχει ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση και θα υπάρχουν σίγουρα και πάρα πολλές μεγάλες επενδύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν αλλά με κάποια καθυστέρηση, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης και παράλληλα μειωμένης παραγωγικότητας από τα εργοστάσια.

6. Η έδρα του Ομίλου Green Energy βρίσκεται στη Λεμεσό. Η συγκεκριμένη πόλη έχει να προσφέρει περισσότερα συγκριτικά με άλλες πόλεις της Κύπρου;
Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι ο Όμιλος εταιρείων Green Energy επενδύει σε όλη την Κύπρο, επομένως για εμάς δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των πόλεων. Κοιτάμε πάντοτε το «δάσος» και πώς αυτό μπορεί να «καρποφορήσει» για έναν ενεργειακά πράσινο κόσμο. Όλες οι θυγατρικές εταιρείας του Ομίλου μας παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια του νησιού. Πωλητές και τεχνικοί βρίσκονται καθημερινά σε όλες τις πόλεις και δέχονται οικιακούς και εμπορικούς πελάτες .