Σχεδιο για Παραγωγη Ηλεκτρικης Ενεργειας απο Ανανεωσιμες Πηγες Ενεργειας για ιδια καταναλωση

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του τροποποιημένου «Σχέδιου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση» (Σχέδιο) το οποίο εγκρίθηκε κατά τη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21/12/2021.

Το Σχέδιο έχει ξεκινήσει από την 1η Φεβρουάριουst and  includes the following categories of investments:

Κατηγορία A:Φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ) συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering).

Κατηγορία Β: Συστήματα ΑΠΕ συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing).

Category C: Autonomous RES systems not connected to the network.

Category D: Photovoltaic systems (PV) connected to the grid by virtual net-metering.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες Ανακοίνωση εναρξή λειτουργίας τροποποιημένου Σχεδίου Ιδιοκαταναλώσης 01-02-22-(1)