ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

📢Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση του έργου P.141, με συνολική ισχύ 5MWp στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, στη Λευκωσία. Το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πάρκο έχει συνδεθεί με το δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Η Suntechnics Ltd ως ο ηγέτης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανέλαβε τη Μελέτη, Προμήθεια, Λειτουργία και Συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Το Φ/Β πάρκο θα εξοικονομεί περίπου 5.383 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως, ποσότητα που θα χρειάζονταν 168,266 δέντρα να απορροφήσουν.