Ολοκλήρωση φωτοβολταϊκού πάρκου στη Σκαρινου

Η Suntechnics ανακοινώνει την ολοκλήρωση ενός ακόμη φωτοβολταϊκού πάρκου!

Το έργο της CKG SUNENERGY LTD, βρίσκεται στη Σκαρίνου, με συνολική ισχύ 1MWp. Το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πάρκο έχει συνδεθεί με το δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Η Suntechnics Ltd ως ο ηγέτης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανέλαβε τη Μελέτη, Προμήθεια, Λειτουργία και Συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Χρησιμοποιήθηκαν 2466 φωτοβολταϊκά πάνελ JA Solar’s bifacial mono PERC με ισχύ 405Wp, 15 μετατροπείς HUAWEI SUN2000-60KTL-M0 και Metaloumin trackers σε έναν άξονα για βέλτιστη απόδοση!

Το Φ/Β πάρκο θα εξοικονομεί περίπου 1076 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως, ποσότητα που θα χρειάζονταν 33634 δέντρα, να απορροφήσουν.