Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η Suntechnics Ltd, θυγατρική του ομίλου Green Energy, εξειδικεύεται στην κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Η εταιρεία έχει ως έδρα τη Λεμεσό, με Παγκύπρια δραστηριοποίηση.

Η εταιρεία λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

 • Πτυχίο ΑΤΙ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας.
 • Εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα – τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ΕΤΕΚ).
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Office, Autocad).
 • Άδεια οδήγησης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ακέραιος, έμπιστος, επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας.

Υπευθυνότητες / Καθήκοντα :

 • Προληπτική συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων (μετρήσεις με εξιδεικευμένα όργανα).
 • Επιδιόρθωση βλαβών σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και μετατροπείς τάσης.
 • Τηλεπαρακολούθηση των Φωτοβολταϊκών Πάρκων.
 • Διαχείριση του χρονοδιαγράμματος συντήρησης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:

 • Προγραμματισμός & Οργάνωση
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας

Ωφελήματα:

Πακέτο απολαβών:

 1. Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 2. 13μισθοι

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση).