Μηχανολογος Μηχανικος

Η SAcS Ltd, μέλος του ομίλου Green Energy, παρέχει από το 2011, άριστη τεχνική υποστήριξη στις εγκαταστάσεις εμπορικού και βιομηχανικού κλιματισμού Carrier στην κυπριακή αγορά και στην εταιρεία – κολοσσό Panasonic.
Η εταιρεία δίνει έμφαση στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου, τις οποίες παρακολουθεί και μελετά συνεχώς, προσαρμόζοντας ανάλογα τις ανάγκες συντήρησης των εγκατεστημένων συστημάτων. Η εταιρεία ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό στη Λεμεσό.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:
• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόσθετες Ικανότητες:
1. Οργανωτικές και Διοικητικές ικανότητες με ευχάριστη προσωπικότητα.
2. Ικανότητα αποδοτικής εργασίας κάτω από πίεση
3. Άριστη Επικοινωνία με πελάτες και τεχνικό προσωπικό.
4. Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα και Αποτελεσματικότητα.

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα:
1. Κοστολόγηση μηχανημάτων – εργασιών και σύνταξη προσφορών.
2. ‘Έλεγχος αγοράς και αξιολόγηση κοστολογίων.
3. Αποστολή προσφορών.
4. Επίσκεψη (εφόσον απαιτείται) και αυτοψία χώρων.
5. Ενημέρωση στρατηγικής πωλήσεων εταιρίας και στόχων.
6. Συμμετοχή ή / και συνεννόηση με πελάτες για εισπράξεις.

Ωφελήματα:
Πακέτο απολαβών:
1. Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
2. 13μισθοι

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: airway@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση) .