Ηλεκτρολογους Τεχνικους

 

Ενδιαφέρεσαι για τα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Άμεση πρόσληψη 2 ηλεκτρολόγων τεχνικών για υπηρεσίες συντήρησης μεγάλων Φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η SunTechnics Ltd, θυγατρική του ομίλου Green Energy, εξειδικεύεται στην διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Η εταιρεία έχει ως έδρα τη Λεμεσό με Παγκύπρια δραστηριοποίηση.

Η εταιρεία ζητά να προσλάβει δυο υπεύθυνους, δυναμικούς και δραστήριους Τεχνικούς Ηλεκτρολογίας για πλήρη απασχόληση στο κομμάτι λειτουργίας και συντήρησης Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Προσόντα:

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας.
 • Η εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή/και προηγούμενη τεχνική εμπειρία στον τομέα τω Φωτοβολταϊκών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Η εμπειρία στη χρήση διαγνωστικών μηχανήματων όπως πολύμετρα, clamp meters κτλ.) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου.
 • Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Word / Excel, Autocad).
 • Άδεια από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (ΗΜΥ), θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ακέραιος, έμπιστος, επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας.

Καθήκοντα:

 • Διεξαγωγή εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης των Φ/Β πάρκων.
 • Επιδιόρθωση και καταγραφή των σφαλμάτων στις Φ/Β εγκαταστάσεις.
 • Σύνταξη αναφορών των προγραμματισμένων και των εκτάκτων ελέγχων.
 • Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και υγείας στον εκάστοτε χώρο εργασίας. (απαραίτητη η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία παρέχονται από τον εργοδότη).
 • Επίβλεψη υπεργολάβων κατά την εργασία τους για την ποιότητα εργασίας τους.
 • Ικανότητα εργασίας σε Παγκύπρια βάση και διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων και έργων.
 • Αλληλεπίδραση με υπεργολάβους και υπεύθυνους μηχανικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση) .