Εργατης/τρια στην εταιρεια Suntechnics Ltd

H Suntechnics Ltd, θυγατρική του Ομίλου Green Energy, ζητά να προσλάβει εργάτη/τρια με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.

Γενικά καθήκοντα και ευθύνες:

 • Συνεργασία με την ομάδα για τον καθαρισμό των χόρτων σε φωτοβολταϊκάπάρκα.
 • Συνεργασία με την ομάδα για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών πλαισίων σε έργα τύπου Net Billing.
 • Βοήθεια στην ομάδα σε περιπτώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων στα φωτοβολταϊκά πάρκα.
 • Άλλα γενικά καθήκοντα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Προσόντα:

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Γνώση ηλεκτρολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης ιδιωτικού οχήματος.
 • Τυπικότητα στην τήρηση οδηγιών.
 • Βασική γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Γνώση Αγγλικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, προθυμία, ευγένεια, σεβασμός.

Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών.