ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Airway Solutions, θυγατρική του ομίλου GDL Green Energy Group με έδρα τη Λεμεσό, ζητά να προσλάβει άμεσα Γραμματέα.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Απόφοιτος: Λυκείου
2. Προϋπηρεσία: Απαραίτητη (3 έτη).
3. Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

Πρόσθετες Ικανότητες:
1. Γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
2. Άριστη γνώση των προγραμμάτων της Microsoft Office.
3. Διαχείριση συστήματος CRM &ERP.
4. Τυφλό σύστημα.

Υπευθυνότητες / Καθήκοντα:
1. Τηλεφωνικό κέντρο.
2. Πρόγραμμα ημέρας:

α) ενημέρωση προγράμματος για εκκρεμότητες.
β) επικοινωνία με γραφείο κίνησης για την έκδοση του προγράμματος.
γ) επικοινωνία με πελάτες για επιβεβαίωση ραντεβού.
δ) χειρισμός προγράμματος CRM για έκδοση και ενημέρωση εντολών εργασίας.
3. Εκτέλεση αναφορών.
4. Αρχειοθέτηση εγγράφων (προσφορές, επιστολές).
5. Παραλαβή και αποστολή fax.
6. Σύνταξη προσφορών (δακτυλογράφηση, αποστολή, αρχειοθέτηση).
7. Διαχείριση και καταχώρηση οικονομικών στοιχείων στο πρόγραμμα CRM
8. Καταχώρηση οικονομικών στοιχείων σε λίστα προσφορών..
9. Αρχειοθέτηση εντολών εργασίας.
10. Διαχείριση οχημάτων εταιρείας.
11. Υπεύθυνη διαχείρισης κατανάλωσης βενζίνης (ISO 14001).
12. Υπεύθυνη διαχείρισης κυκλοφοριακής ρύπανσης (ISO 14001).
13. Υποστήριξη Εμπορικού Διευθυντή.
14. Υποστήριξη Υπεύθυνου Έργων.
15. Καταγραφή παραπόνων.
16. Υποστήριξη Συμβολαίων Συντήρησης.
17. Συντονισμός τμημάτων της εταιρείας.

Στόχοι / Σκοποί
1. Άριστη τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
2. Οργάνωση προγραμμάτων και φακέλων με σκοπό την ευκολότερη και εγκυρότερη ανεύρεση ιστορικού και στοιχείων πελατών (πρόγραμμα ημέρας, δελτία κίνησης τεχνικού κλπ).
3. Οργάνωση γραφείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση).