Θεση Εργασιας Υπευθυνο Πωλησεων/ Sales Manager

Θεση Εργασιας Υπευθυνο Πωλησεων/ Sales Manager

 

Η Sun Technics Ltd, θυγατρική του ομίλου GDL Green Energy Group με έδρα τη Λεμεσό, δραστηριοποιείται στην διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (εμπορικού χαρακτήρα).

Η εταιρεία ζητά να προσλάβει άμεσα Υπεύθυνο Πωλήσεων (Sales Manager) για το Τμήμα  Φωτοβολταϊκών.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση) μέχρι τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019.

Προσoντα
 • Πτυχίο Πολυτεχνείου Electrical Engineer
 • Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση AUTOCAD & Η/Υ
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Αποτελεσματικότητα, Τιμιότητα
 • MBA θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
Καθηκοντα
 • Διεκπεραίωση πωλήσεων λιανικής και χονδρικής
 • Συνεχή επαφή, στήριξη και ενημέρωση των συνεργατών (υπεργολάβων) για νέα προϊόντα και πρακτικές
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη των υπεργολάβων στις εγκαταστάσεις.
 • Προγραμματισμός έργων
 • Ετοιμασία και παρακολούθηση προσφορών
 • Εκπόνηση μελετών για έργα
 • Κοστολόγηση των έργων
 • Αξιολόγηση των ερευνών αγοράς για προμηθευτές υλικών/υπεργολάβους
 • Τεχνικό έλεγχο του έργου σε όλα τα στάδια της υλοποίησής του
 • Υλοποίηση προτάσεων προς την διοίκηση για βελτίωση οργανωτικών μεθόδων

*Η περιγραφή εργασίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή με άλλα καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν.

Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Στείλτε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο info@geg.com.cy μέχρι την Δευτέρα 19 Αυγούστου.